top of page

Program Czyste Powietrze 
wszystko, co musisz wiedzieć o dofinansowaniu do wymiany okien i drzwi.

image.png

Program „Czyste powietrze” 

"Czyste powietrze", to rządowy program, którego budżet wynosi 103 miliardy złotych i jego celem jest polepszenie jakości powietrza w kraju.

Dokonuje się tego poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w naszych domach. Wnioski, na dofinansowanie z programu czyste powietrze, można składać do 31.12.2027r.

Czy można uzyskać dofinansowanie tylko na wymianę okien i drzwi

Nowa odsłona programu czyste powietrze pozwala na wymianę okien i drzwi bez potrzeby wymiany źródła ciepła. 

By ubiegać się o dofinansowanie tylko okien czy drzwi konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  • pozwolenie na budowę domu powinno być wydane przed 1 stycznia 2014 r.

  • budynek musi być wyposażony w źródło ciepła inne niż na paliwo stałe lub źródło ciepła na paliwo stałe spełniające minimum wymagania 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 

Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze”? - wymagania

Właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych.

Maksymalne progi dofinansowania na wymianę okien, drzwi i bram garażowych:

Screenshot 2024-04-18 at 13.54.23.png

Czyste powietrze parametry - wymagania

Parametry okien i drzwi, które możesz spełniają kryteria:

  • Okna – powinny mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,9 W(m2K),

  • Drzwi zewnętrzne – wartość współczynnika U nie może przekroczyć 1,3 W(m2K),

Nasze produkty spełniające wymagania Programu czyste powietrze

Okna

okna.png

OKNA PVC
Iglo Energy
Iglo Energy Classic

 
OKNA ALUMINIOWE
MB-86 SI

MB-79N SI

OKNA DREWNIANE
Softline 78 i 88


OKNA DREWNIANO-ALUMINIOWE
DUOLINE 78 i 88

Systemy tarasowe

SYSTEMY PVC
Iglo HS
Iglo Energy PSK
Iglo Energy CLASSIC PSK

 
SYSTEMY ALUMINIOWE
MB-86 Fold Line
MB-77HS HI

 
SYSTEMY DREWNIANO-ALUMINIOWE
DUOLINE HS 78 i 88
DUOLINE PSK 78

systemytarasowe-wix.webp

Drzwi

drzwi-wix.png

DRZWI PVC
Iglo Energy
Iglo 5


DRZWI ALUMINIOWE
MB-86 SI
MB-79N SI+

Audyt energetyczny, a termomodernizacja z programu Czyste powietrze

Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest przeprowadzenie audytu energetycznego.
 
Na wykonanie audytu energetycznego można uzyskać dofinansowanie w kwocie 1200 zł i kwota ta nie jest wliczana do ogólnego poziomu dofinansowania.

Jak złożyć wniosek na wymianę okien i drzwi 

Wnioski do programu czyste powietrze można składać zarówno internetowo jak i w urzędzie,

internetowo wniosek złożysz pod poniższym linkiem

możesz również wypełnić wniosek z poniższego linku, wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program Czyste powietrze 3.0

Nowa odsłona programu od stycznia 2023 "czyste powietrze 3.0"kładzie większy nacisk na poprawę efektywności energetycznej budynków, której istotnym elementem jest m.in. wymiana okien i drzwi, jak również docieplenie budynków.
 
Właśnie w przypadku kompleksowej termomodernizacji, poprzedzonej wykonaniem audytu energetycznego, można ubiegać się o wyższe poziomy dofinansowania.
Jedną z ważniejszych zmian w ramach Programu Czyste Powietrze 3.0 są przede wszystkim wyższe kwoty dotacji i nowe progi dochodowe.

Skontaktuj się z nami 

Potrzebujesz pomocy w składaniu wniosku, albo chcesz abyśmy zrobili to za ciebie - skontaktuj się z nami.

bottom of page